Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

vrouw zit op bed in ouderlingentehuis
Een rustige oude dag in het ouderlingentehuis Marino Selo
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

Net genoeg voor brood en melkWe hadden het in ons vorige nummer over de ellendige toestand van de gepensionneerden in KroatiŽ. Waar de consumptieprijzen in dat land even hoog zijn als deze in de EU-zone, bedraagt het gemiddelde maandpensioen er zowat 500 Euro. Meer nog. Een hele groep gepensionneerden ontvangt niet meer dan 70 Euro. Net genoeg voor brood en melk.

Reeds in 1995 financierde Volk in Nood de aanbouw van een ouderlingentehuis in Marino Selo, Oostelijk SlavoniŽ. Onze plaatselijke partner, het RK Pakrac ving hiermee vooral niet-zelfredzame bejaarden op die tijdens de oorlogsverrichtingen door hun families waren achtergelaten.

Huisjesmelkerij

Al snel bleek dat de vraag naar opname in het ouderlingentehuis te groot werd. Vooral hoogbejaarden met een klein pensioen kwamen nergens aan de bak. Elk jaar vielen in deze groep slachtoffers omdat de dienst van onze plaatselijke partner in de winter de afgelegen woningen niet kon bezoeken.

Het tekort aan verzorging en opvang van minder begoede bejaarden is een ware gesel voor KroatiŽ. Het ontbreekt vooral aan infrastructuur. De overheid onderkent het probleem maar slaagt er, bij gebrek aan fondsen, niet in ten gronde wat te veranderen. Ronduit verontrustend is dat de Kroatische overheid het beddentekort poogt weg te werken door het uitkeren van een premie aan privaatpersonen die bejaarden willen logeren. Misbruiken en wantoestanden zijn aan de orde van de dag. Er ontstaat een door de staat betaalde vorm van huisjesmelkerij waarbij vijf of zelfs meer bejaarden in een 'gastgezin' worden opgenomen zonder enig behoorlijk toezicht op voeding, verzorging, leefomstandigheden of welzijn.

Hoe dan ook. De uitbreiding van het Marino Selo ouderlingentehuis stond reeds twee jaar bovenaan de Volk in Nood agenda. Een harde dobber van 136000 Euro. Niet zonder enige trots kunnen we U melden dat in september 2007 het lintje voor de nieuwe vleugel wordt doorgeknipt, waarbij 19 bijkomende bedden in gebruik worden genomen. Bovenop de 40 bestaande plaatsen. Nogmaals, dit was alleen mogelijk dank zij donaties uit Vlaanderen, donaties van mensen dus zoals Uzelf.

Op eigen vleugels

Die uitbreiding is vooreerst belangrijk voor de niet-zelfredzame bejaarden die al te lang op de wachtlijsten voor opname staan. Het spreekt vanzelf dat voorrang wordt gegeven aan diegenen die er het ergste aan toe zijn. Maar deze uitbreiding biedt nog belangrijke voordelen. Er moet bijkomend personeel worden aangeworven, in een streek met torenhoge werkloosheid zeker meegenomen, en vooral, middels de staatssubsidies die de bijkomende negentien plaatsen meebrengen kan worden gebouwd aan een bescheiden financiŽle reserve. En dat is niet zonder belang. De wachtlijsten voor opname zijn immers dusdanig lang dat aanbouw van een tweede ouderlingentehuis zeker noodzakelijk is.

Er zijn minsten 50 bijkomende opvangplaatsen nodig in de regio. De reserve van onze partner zal de financiering van dit tweede tehuis aanzienlijk vergemakkelijken voor Volk in Nood. En dat is toch wel nieuw. Waar totnogtoe de infrastructuur van RK Pakrac werd betaald met buitenlandse donaties, waarvan het leeuwendeel uit Vlaanderen, zal onze plaatselijke partner nu zťlf mee de investeringen dragen. Dat toont aan dat door onze aanhoudende inspanningen iets werd gecreŽerd dat blijvend gevolg zal hebben voor het welzijn van de bewoners van de streek. Iets waar we zeer tevreden over zijn omdat het voor ons de bevestiging is dat we de afgelopen vijftien jaar in KroatiŽ de juiste keuzes hebben gemaakt. Iets ook waar onze Vlaamse donatoren trots kunnen op zijn.

Het zal nog wel enkele jaren duren vooraleer onze plaatselijke partner helemaal op eigen vleugels vliegt. De kost voor aanbouw van een nieuw ouderlingentehuis te Prekopakra is hoog. Maar we hebben er goede moed op. Binnen afzienbare tijd behoort de schrijnende toestand waarin een aantal ouderlingen in de regio verkeren tot het verleden. We hadden het vijf jaar geleden nog niet eens durven denken.

laatst aangepast op 27-08-15 © Volki in Nood vzw