Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

actueel

vijf maal VIN

steun

help ons

fiscale attesten

nalatenschap

boekhouding

archief

CONTACT

jongen wacht op vader bij hulpgoederen
Help ons helpen.
VIN geeft fiscale attesten voor stortingen vanaf 40 euro per kalenderjaar.
Meer info hier.

Steun Volk in Nood !


Stort uw bijdrage op rekeningnummer

IBAN

BE36 6455 0009 7881


van Volk in Nood vzw
Postbus 55
3080 Tervuren
met mededeling : "steun VIN"

Waarom ?

* Volk in Nood is een pure vrijwilligersorganisatie. Geen van onze Vlaamse medewerkers ontvangt een loon.

We rekenen ook geen administratiekosten aan op onze projecten. Dat alles omdat we weten dat U wenst dat uw donatie voor het volle pond naar de noodlijdenden gaat, niet slechts een deeltje daarvan.

* Volk in Nood is een Vlaamse hulporganisatie. Precies omdat volkerensolidariteit voor ons geen leeg begrip is leveren we onze hulp ook als hulp uit Vlaanderen. Zonder de steun en het vertrouwen van duizenden Vlaamse donateurs zou de werking van Volk in Nood immers niet bestaan.

* Elk volk heeft recht op zelfbestuur, ook het Vlaamse. Wij staan dus voor de splitsing van de Belgische ontwikkelingssamenwerking.

* We zijn misschien vrijwilligers, dat wil niet zeggen dat we half werk leveren. Ons professionalisme wordt ons door heel wat grote humanitaire organisaties benijd. Volk in Nood beschikt over een gedegen netwerk van plaatselijke medewerkers, mensen die net als wij proberen het lot van hun volk en medemens te verbeteren. Zij zijn het die ons, soms in de meest moeilijke omstandigheden adviseren bij onze projecten of helpen bij het ter plaatse brengen en de distributie van hulpvracht. Hun know-how en inzet is voor Volk in Nood onontbeerlijk. Door de jaren heen bouwden we samen aan een indrukwekkend palmares. We leverden honderden tonnen noodhulp en bouwmaterialen, we herstelden landbouwbedrijven, huizen, fabrieken en een hospitaal, we bouwden een bejaardentehuis. Kortom, we zorgden ervoor dat Vlaanderen in oorlogsgebied of in ontwikkelingslanden het verschil maakte tussen doffe elllende en een streepje hoop op een betere toekomst. Voor ons is dat geen last, maar een eer.

Volk in Nood heeft of had projecten in BosniŽ, KroatiŽ, AlbaniŽ, Kosova, Sri Lanka en Niger.

Meer weten ? lees een van de rubrieken hier op onze webstek.laatst aangepast op 27-08-15 © Volki in Nood vzw