Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

Inhoud nieuwsbrief 9

- Volk in Nood 2019

- Over regeringsonderhandelingen en Vlaamse Beweging

- mededelingen

uitschrijven

inschrijven

archief

Sint-Nikolaas
Sint-Nikolaas
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

Bijdrage tot een maatschappelijk debat
(naar inhoud NIEUWSBRIEF)
De intense discussie over de maximumgrens van epidermisch pigment bij Zwarte Piet zet er ons toe aan een ervaringsanalyse op te zetten mb. andere kleurgerelateerde taaluitingen als indicatoren van latent racisme in Vlaanderen. Wij plegen deze kortstudie en bijpassende adviezen als invulling van de ons door vooral de provinciale overheid opgelegde sensibiliserende Noordwerking (*) en we zullen ze dan ook voor subsidie indienen bij desbetreffende overheid.

We vangen aan in de gokwereld met het "zwartepieten", een kaartspel waarbij zoals bekend hele fortuinen van eigenaar wisselen en dat stevig ingeburgerd is onder de Vlaamse bejaarden van Indogermaanse komaf. Die participant-bejaarde die met schoppenboer opgezadeld wordt verliest het spel en de daarop ingezette bezittingen zoals valse tanden of ijzeren kistje met Arco-titels aan toonder. De connotatie tussen "zwart" en het verlies van waardevolle bezittingen is zonder meer culpabiliserend voor onze andersgekleurde medeburgers. Ons voorstel: verbiedt dit spel.

"Het niet aangeven van inkomstenbelasting wordt in Vlaanderen immers algemeen verafschuwd..."

Zwart geld. Een overduidelijk geval van negatieve afstraling. Het niet aangeven van inkomstenbelasting wordt in Vlaanderen immers algemeen verafschuwd inzoverre zelfs dat een Minister van Staat niet aarzelde zulke illegaal verworven fondsen aan de vlammen prijs te geven. De aanduiding van illegale fondsen als "zwart geld" komt dan ook bijzonder hard aan bij de doorsnee Afro-Europeaan. Beter dus te refereren naar dergelijke middelen als "Zwitserse belegging".

De Nekker. Een Mechelse watergeest met donkere complexie en groenachtig vegetatieve oksel- en nekaanwassen. De verwijzing naar burgers afkomstig uit Afrika ligt voor de hand. Kan men niet overwegen dit verschijnsel te voorzien van een andere benaming? Wij denken daarbij bv. aan "whippy the daft bullfrog" hoewel enige verwarring met zittend burgemeester Somers niet uit te sluiten valt.

Het zwart. Dialect: het zwet. Zoals in "nondedomme, het zwet zit op mijn pinnekes". Een volksbenaming voor de zwarte bonenluis, de jaarlijkse gesel van elke hobbytuinier. Hoewel dit insect inderdaad een donker uiterlijk heeft is de benaming ronduit discriminerend vanwege de connotatie "zwart" met ongedierte. Ons alternatief: aphis fabae. Duidelijk voor iedereen en weg negatieve bijklank. Wordt dan "verdikkeme, de aphis fabae zit op mijn snijboon".

"nondedomme, het zwet zit op mijn pinnekes"

Zwarte Lola. Dame uit de stripteasebar. Samen met Eddy Wally vertolkster van liederen zoals "Wie me betaalt mag me bekijken", waarbij in het midden wordt gelaten van wie het aanbod precies uitgaat, hoewel geen van beide hypothesen echt vrolijk maakt. Ook hier het gesuggereerde verband tussen een persoon die een beroep uitoefent maar daar eigenlijk niet langer optimaal toe geschikt is met "zwart". Wij vermoeden evenwel dat de term "Zwarte Lola" vanzelf zal verdwijnen. Het internet biedt immers meer adequate mogelijkheden vrouwelijk schoon te bekijken en is bovendien grotendeels gratis. Zo wordt ons gemeld.

Zwart schaap. Zoals bekend te overladen met alle zonden van IsraŰl en bezette gebieden. Weerom vraagt men zich af waarom dit mythisch dier als zwart moet worden voorgesteld. Vermoedelijk is de voorkeur voor blondharige blauwogige schapenmiekes bij grote delen van onze bevolking zo diep ingeworteld dat de modale spreker niet langer stilstaat bij het stigmatiserend effect van deze courante uitdrukking. Onze suggestie zochten we bij het postpunk taalgebruik van de sociaalbewuste jeugd. Gothic. Als aanduiding voor een donker gekleed sujet met gebrillantineerd ravenkleurig haar, witgepoederd gelaat en piercings op zichtbare en vooral onzichtbare lichaamsdelen dat U via de webcam tracht te overtuigen van de volstrekte uitzichtloosheid van het aards bestaan. Omschrijving welke perfect past bij het bedoelde zwarte schaap. A Gothic sheep dus. Wij zijn ervan overtuigd dat zo de talrijke progressieve intellectuelen actief in het Belgische perswezen de term Gothic sheep consequent hanteren, alle onzalige herinnering aan het traditionele zwarte schaap snel zal verdwijnen. Wie immers spreekt nu nog over allochtoon, moordenaar of ontslag? Al lang vervangen door andersbelg, delinquent en banenreductie.

Het donkere zwarte lijntje in het keukenlaminaat.
Vooral populair sinds de genaamde D.Muylle er de collectieve aandacht op vestigde. Evenwel, luidens de concurrentie is dit zwarte lijntje zeer gevoelig voor vuil en vocht. Er hangt dus een zweem van controverse rond de deugdelijkheid van genaamd zwart lijntje en het zou ons niet verwonderen indien het lijntje eerlang voorwerp zou worden van een diepgaand onderzoek door de diensten consumentenbescherming. Vooraleer dus die aangelegenheid op de spits wordt gedreven voeren we best een naamsverandering in. Voortaan niet het donkere zwarte lijntje maar het donkerbruine lijntje, ja dan neen dus gevoelig voor vuil en vocht. Wij hopen dat de participanten aan het maatschappelijk debat inzake de wenselijkheid van een Zwarte Piet bij optredens van de Sint zich ten volle en actief herkennen in deze laatste suggestie.

Tot zover onze bijdrage,
Flurk Flagrans
Volk in Nood-vrijwilliger en in die functie normaal bezig met Úcht ontwikkelingswerk.

(*) Ter verduidelijking volgend citaat uit het NGO openboek: "Noordwerking is een verzamelnaam voor diverse werkterreinen: sensibilisering en educatie, bewegingsopbouw, netwerking, beleidsbe´nvloeding. Elke ngo heeft een eigen visie en een eigen werking. Maar de individuele ngoĺs plaatsen hun werking in een gezamenlijk strategisch perspectief en willen komen tot een dynamische kijk op de rol die bewegingsopbouw, beleidsbe´nvloeding en educatie daarbij kunnen en moeten spelen."

Duidelijker kunnen ook wijzelf het niet formuleren.
(naar inhoud NIEUWSBRIEF)
Reageren op dit artikel kan via : .laatst aangepast op 27-08-15 © Volki in Nood vzw