Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

Inhoud nieuwsbrief 8

- Waarom een gift aan VIN?

Inhoud nieuwsbrief 7

- Molenbeek-Brussel-Parijs

Inhoud nieuwsbrief 6

- over de asielcrisis

Inhoud nieuwsbrief 5

- kindersterfte Niger

- Zuster Michaela

- mededelingen

uitschrijven

inschrijven

archief

 .
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

Zuster Michaëla en de trucjes van de fondsenwerving
(naar inhoud NIEUWSBRIEF)

Een bejaarde Britse dame ontving in een maand 270 brieven met vraag tot steun voor het goede doel. Ergens hoorden we dat zulks in Vlaanderen zo goed als onmogelijk is. De humanitaire sector hier "is immers zelfregulerend en misbruiken komen zelden voor". Helaas. Zulke praktijken bestaan ook bij ons, zij het dan dat wat de Britse dame overkwam zeer extreem is. Het belgische goede doel is op het vlak van de fondsenwerving niet zozeer zelfregulerend maar veeleer schaars met gęnante informatie.

De strijd om uw portemonnee.
Hoeveel schenkt de belg - gegevens voor Vlaanderen zochten we tevergeefs - aan ontwikkelingssamenwerking? De ngo’s ontvangen jaarlijks zowat 138 miljoen euro giften en legaten. De inkomsten uit vrijgevigheid voor belgische niet-ngo’s – veelal kleinere vrijwilligersorganisaties - zouden even hoog liggen. Als we professor Develtere mogen geloven.
Totaal doneert de belg dus naar schatting 276 miljoen aan ontwikkelingssamenwerking. De concurrentie tussen vooral de ngo’s voor toegang tot uw portemonnee is niet min. N.a.v. de aardbeving in Nepal rolden de leden van het fondsenwervingconsortium 12.12 en enkele concurrerende ngo’s vechtend over de straat omdat de 12.12 groep overdreven media-aandacht zou krijgen. Allesbehalve fraai. Voor grote organisaties is fondsenwerving bikkelharde business en daardoor mangelt het hen wel eens aan ethisch verantwoord professioneel gedrag.

zuster michaela
Dubieuze fondsenwerving voor het goede doel en hoe U er wat aan kan doen.

Synthetische kinderhandschoentjes.
Ook bij ons bestaan dus moegetergde burgers die een overtal aan bedelbrieven in de bus krijgen, gestuurd door ngo’s die het met ethiek in de fondsenwerving niet te nauw nemen.
Zulke ngo’s - en jammer genoeg volgen meer en meer fondsenwervers dit voorbeeld - hanteren in de regel ook agressieve wervingstechnieken of doen in overdreven mate beroep op emotie of aangepraat schuldgevoel. Bij dergelijke bedelschrijfsels zit ook vaak een prulcadeautje waarvan verzender hoopt dat het U ertoe aanzet om “een geste te doen". Reklametechnisch wérkt dat trouwens. U kent wellicht de klassieker. Zuster Michaëla die U met irritante regelmaat laat weten dat als U niet snel doneert, de weeskinderen "dit jaar met kerst geen voedselpakket zullen ontvangen". En aan dit schrijven voegt Zuster Michaëla een setje synthetische kinderhandschoentjes "made in China" toe. Neen, dit is geen grap, zulke brieven bestaan. En de synthetische handschoenen ook, ze duiken ondertussen in nogal wat humanitair briefwerk op.
(terug naar inhoud artikel) - (naar inhoud NIEUWSBRIEF)


Vooral ouderen zijn het doelwit.
Vaak begrijpt de geadresseerde van zulke karrevracht humanitaire rommel niet wat hem overkomt. De argeloze donor die één enkele donatie deed aan een fondsenwerver provoceert een vloedgolf van maandelijkse, soms wekelijkse schenkingsverzoeken. De fondsenwerver speelt zonder mededogen in op sentiment. Vooral ouderen laten zich daardoor strikken. Die zijn gevoeliger voor een gepersonaliseerd schrijven waarbij het leven van b.v. een kind hen als het ware in de schoot wordt gelegd middels een door - geen twijfel aan - professionals uitgekiende tekst. Ouderen hebben immers een sterker solidariteitsgevoel en meer zin voor plicht. Zulke brievenreeks werkt vaak crescendo, waarbij de "verergering van de toestand" subtiel aan het uitblijven van een tweede of derde gift wordt gekoppeld. Een wansmakelijke vorm van morele chantage. En - begrijpe wie kan - die techniek is volledig wettig in belgië.


Ja, wij zijn soms ouderwets, en nog trots op ook.
Een ernstige humanitaire fondsenwerver zal zijn communicatie met donoren beperken tot enkele brieven of mails en zal al zeker niet proberen de zwakheid van het publiek te exploiteren. Zo stuurt Volk in Nood jaarlijks hoogstens twee verzoeken tot steun en wordt daarbij uitgebreid uitgelegd wat met de gift wordt gerealiseerd. We vermijden daarbij een teveel aan emotie of foto’s van zwaar menselijk lijden.
Sommigen zullen dat nogal seuterig-ouderwets vinden, maar eigenlijk gaat het om respect. Respect voor de donor én voor de beneficiant in het ontwikkelingsland. Ook het aansmeren van schuldgevoel past niet in een goede relatie met het publiek. Zelfs al gebeurt dat subtiel. Hoorden we vorig jaar 11.11.11, collectebus in de hand, niet orakelen dat onze Vlaamse eetgewoonten de klimaatopwarming veroorzaken en zo ook de armoede van de boer in het zuiden. Nonsens natuurlijk, uw balletjes in tomatensaus dragen genen deels bij tot de verwoestijning van Afrika. Er is maar één deugdelijke motivatie voor een gift, en dat is solidariteit met wie het moeilijk heeft.
(terug naar inhoud artikel) - (naar inhoud NIEUWSBRIEF)

"Nonsens natuurlijk, uw balletjes in tomatensaus dragen genen deels bij tot de verwoestijning van Afrika."

U hebt verweer!
Een welgemeend caveat voor de lezer. Wil U zich de ergernis van een zondvloed aan bedelbrieven besparen, neem dan geen risico. Doe geen donaties aan ngo’s die hun werking niet bevattelijk aan U uitleggen maar zich beperken tot een leeg snottebellenverhaal eventueel uitgesponnen in een reeks brieven. Of doneer niet aan ngo’s die prullaria toevoegen aan hun bedelbrief, of die zwaar inzetten op schuldgevoel. Zulke organisaties nemen U als donor niet ernstig en uw gift is voor hen het signaal om U te blijven bombarderen met bedelbrieven. De kans is trouwens groot dat deze organisatie het ook niet nauw neemt met het gebruik zélf van uw gift, of dat die gift volledig opgaat in reclamekost. Maar dat is een ander verhaal.
Ligt U toch onder ongewenst humanitair correspondentievuur treedt dan kordaat op. U beschikt over een recht van verzet waarbij U betrokken ngo zonder enige motivatie kan verzoeken geen gebruik meer te maken van uw gegevens, U met andere woorden met rust te laten. Zelfs al zou U voordien zogezegd – maar vaak onwetend - toestemming hebben gegeven voor de correspondentie. Op de webstek van de Privacycommissie (www.privacycommission.be/nl) leest U hoe U dat precies doet. Blijft betrokken organisatie U dan toch ongevraagd post toesturen meldt dit dan aan de Privacycommissie. Die tikt de agressieve NGO op de vingers en daar wordt de humanitaire fondsenwerving als geheel alleen maar beter door.
(terug naar inhoud artikel) - (naar inhoud NIEUWSBRIEF)

Hans Van Mulders
Verantwoordelijke fondsenwerving & administratie Volk in Nood.


Reageren op dit artikel kan via : . of tel.: 0475/60.62.54laatst aangepast op 27-08-15 © Volki in Nood vzw