Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

actueel

vijf maal VIN

steun

help ons

fiscale attesten

nalatenschap

boekhouding

archief

CONTACT

.
.
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !
23 mei 2016

Bedankkaartje meisjes Volk in Nood studiefonds Sri Lanka aan de Vlaamse donoren. Doet deugd.[klik op de foto voor groter beeld]Politici, kom uit die zandbak!

Zogeheten strijders die teren op onze sociale voorzieningen

Dinsdag 22 maart was een zwarte dag. Tientallen onschuldige burgers vonden de dood door blind terroristisch geweld. Over de daders van de aanslag geen twijfel: het islamisme neemt wraak voor de militaire nederlagen die het in Syrië« en Irak ondergaat. Wraak, niet op militairen, niet in het slachtveld, maar wraak op weerloze burgers. In Zaventem, in Brussel, in Vlaanderen. Een barbarij waarvan Vlaanderen dacht dat het voorgoed verlost was sinds de tweede wereldoorlog. Maar die nu springlevend blijkt.
Aanslagen uitgevoerd ook door zogeheten strijders die onder ons wonen. Die genoten van onze welvaartstaat. Onze sociale voorzieningen. Onze gastvrijheid. Zwaardere misdadigheid is nauwelijks denkbaar.
Hier past rouw. En solidariteit met de slachtoffers en hun familie. Respect tevens voor de hulpdiensten die door professioneel optreden meer leed voorkwamen.

Van Sri Lanka tot Kroatië, solidair met Vlamingen.

Die solidariteit met ons volk betuigen ook onze vrienden en medewerkers in de ontwikkelingslanden. Die zwarte dinsdag kregen we berichten van steun en medeleven. Boodschappen die we met U delen, want ze zijn ook aan U gericht. De meisjes van het studiefonds Vlaanderen-Sri Lanka vroegen of geen vrienden getroffen waren en of zij wat konden doen. Kinderlijk naĂŻef. Maar oprecht. En daarom zo waardevol.
Onze kameraden uit Kroatië en Hercegovina met wiens hulp we voedseldistributies organiseerden en het land heropbouwden tijdens en na de Kroatische bevrijdingsoorlog, allen wensen zij de Vlamingen sterkte en moed voor de strijd en de beproevingen die komen . Zij kĂ©nnen het ijzige gezicht van terreur en oorlog. Zij weten dat het gevecht tegen het kwade lang en moeizaam kan zijn.
Zo ook onze medewerkers uit Niger. Twee dagen voor de aanslagen in Vlaanderen werd Tillaberi getroffen door een zelfmoordaanslag. Tillaberi waar we vorige maand een nieuw project familieplanning startten. Triest ambacht van Boko Haram, uit hetzelfde islamistische gekkenhuis als de Islamitische Staat die bij ons toesloeg. De straatarme landbouwers in Tillaberi spuwen de godsdienstwaanzin van deze terreurgroep uit. En daar betaalden zij de prijs voor. Maandagavond hadden we met onze staf in Niger skype-beraad over de veiligheid van ons personeel en onze vrijwilligers in Tillaberi. Een dag later moesten we onze Nigerese medewerkers zélf geruststellen over onze veiligheid. En ook hier woorden van steun aan het Vlaamse volk, “dat door z’n donaties en inzet zo veel mensenlevens redde in Niger.”
Deugddoende bezorgdheid. Oprecht medeleven. Dat alles is ons een hart onder de riem. En naar we hopen U ook.

Niet de lotsverbetering van de migrant interesseert een sociofascist als Moureaux.

We zijn Vlaamse humanitairen. Maar we dragen ook verantwoordelijkheid voor het land waar we leven. Als Vlamingen, als volksnationalisten. Wie onze nieuwsbrieven leest of ons op twitter volgt wéét dat we als nodig geen blad voor de mond nemen.
Onze samenleving is in gevaar. Dat is niet nieuw. Elkeen met gezond verstand wist en weet dat het moslimradicalisme als een kanker in onze steden woekert. In een dans van dwazen bood de politiek correcte pers jarenlang aan zogeheten progressieve partijen het alibi om daaraan niets te doen. Partijen als Groen of SPA hoopten dat met stilzwijgen of goedpraten het probleem vanzelf zou verdwijnen. Vlaanderen mocht geen leefregels opleggen aan moslims, mocht geen integratie eisen, dat was racisme.
"Vlaanderen mocht geen leefregels opleggen aan moslims, mocht geen integratie eisen, dat was racisme." deel


Of nog erger. De Parti Socialiste liet delen van Brussel verworden tot no-go zones. Waar niet langer de staat een geweldsmonopolie heeft maar de misdaad. En nu ook het moslimfundamentalisme. Men wilde geen rel in de Kanaalzone. Want men viste naar de stemmen van de immigrantengemeenschap. Die de PS schaamteloos aan zich bond in sociaal cliëntelisme. Niet de lotsverbetering van de migrant interesseert een sociofascist als Moureaux. Maar zijn blijvende afhankelijkheid van de politieke machthebbers. Als een bejaarde maffiadon paradeert Moureaux minzaam in de buurten die hij voor politiek profijt zelf liet verkommeren.
Het rot van Parti Socialiste tastte ook het nationaal beleid aan. Politici die tijdig pleitten voor een beter veiligheidsbeleid werden door Di Rupo en Onkelinx afgeblokt. Wegens zogezegd islamofoob. Een beter veiligheidsbeleid toen had ons het leed van dinsdag laatst kunnen besparen.

De “positieve berichtgeving” van de VRT is de risee van elke burger die de actualiteit volgt.

Wie zoekt naar de reden van de ellende die ons nu treft: 35 jaar lang werd dit land politiek gedomineerd door lui die hun verslaving aan macht en gewin camoufleerden met een gescleroseerde travestie van het socialisme. Vanuit hun hunker naar een nieuw electoraat werd de immigratie in onze steden onbeheerd gelaten.
Ja. Uiteindelijk won het gezond verstand en werd de PS van de macht verwijderd. En vermolmt langzaam de morele geloofwaardigheid van intellectueel corrupte journalisten op de blogs en fora van de vrije burger. Gedaan de tijd dat een kritische studie over migratie en integratie kon worden weggemoffeld, de auteur ervan geridiculiseerd en gebroodroofd. De politiek correcte pers verpakt het eigen grote gelijk nu node in sofisme en gladde mediamanipulatie. De “positieve berichtgeving” van de VRT is de risee van elkeen die de actualiteit volgt. Onze samenleving kan stilaan weer vrij denken. En vrij handelen.

"Dames en heren politici, we zijn in oorlog. Kom uit uw zandbak." deel

Dat is het wat de bevolking van de politiek verwacht. Handelen. Wie in de regering vroegere electorale verliezen wil rechten met profileringsacts over onze veiligheid moet weten dat ook zij of hij verantwoordelijk zal worden gehouden voor verder terrorismeleed. Terecht. En een oppositiepartij die er nu niet in slaagt de kwispelende pietluttigheid van een Kristof Calvo te overstijgen speelt met haar electorale relevantie. Dames en heren politici, we zijn in oorlog. Kom uit uw zandbak.

Wie onze samenleving afwijst uit onze samenleving verwijderen.

Zouden we dan niet de oorlogstrom mogen roeren? Moeten we het houden bij troostende krijttekeningen en kaarsjes aan de Beurs te Brussel? Die zijn waardevol. Ze helpen het leed te verwerken.
Maar welk ander woord dan “de vijand” past bij godsdienstfanaten die honderden onschuldigen opblazen? En een vijand moet men vernietigen. Binnen de zwart-wit logica van het militaire conflict die Islamisten zĂ©lf kiezen. En neen, "de" moslims zijn niet die vijand. Wel die moslims die zich bekennen tot religieuze haat en fanatisme. Zo de Syriëstrijders. Hun plaats is niet bij ons. Ontneem hen onze nationaliteit. Verwijder hen uit onze samenleving. Zo ook de haatpredikers. Zo elke immigrant die de fundamenten van onze democratische samenleving afwijst.

De politieke speeltijd stopt hier.

Hij die in Vlaanderen komt wonen en er leeft met respect voor onze waarden en normen, die er bijdraagt tot onze Vlaamse samenleving is voor ons een Vlaming. Die terecht eist dat z’n buurt veilig en vreedzaam is. Net als de autochtone Brusselaar heeft de Brusselse immigrant er recht op dat de no-go zones worden opgekuist. Ook hij heeft, net als alle inwoners van Vlaanderen belang bij een fusie van de zes politiezones in de hoofdstad. En omdat de traditionele machthebbers in Brussel al decennialang noch willig noch in staat blijken de stad ordentelijk te besturen zijn alle inwoners van die stad gebaat met de afschaffing van het Brussels Gewest. En met de re-integratie van deze stad in Vlaanderen.
Ons land staat voor zware uitdagingen. We moeten onze levenswijze aanpassen zolang de terreur dreigt en inperking van onze vrijheden voor lief nemen. Als onze politici en ambtenaren hun werk naar behoren doen in de strijd tegen terreur en onze samenleving daardoor wordt bevrijd van moslimfundamentalisme is dat een offer dat loont.
Geen zinnig mens eist van die overheid onfeilbaarheid. Het terrorisme kan nog toeslaan. Maar de burger verwacht van politici en ambtenarij wel daadkracht en volgehouden inspanning. De politieke speeltijd stopt hier. Deze strijd bepaalt onze toekomst. We moeten en zullen hem winnen.
Dit artikel

Volk in Nood
De raad van bestuur
Hans Van Mulders
Aalst, 28 maart 2016
laatst aangepast op 24-05-16 © Volki in Nood vzw