Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

actueel

vijf maal VIN

steun

help ons

fiscale attesten

nalatenschap

boekhouding

archief

CONTACT

.
.
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !

Brief aan onze donatoren, April 2019


 
Een tijdje geleden verzonden we de fiscale attesten voor schenkingen uit 2018. Volk in Nood dankt u oprecht voor het vertrouwen. Met die schenking geven we kinderen uit kansarme gezinnen in Sri Lanka scholing en dus kans op een menswaardige toekomst. Die schenking stelt ons ook in staat onze projecten familieplanning in het Afrikaanse Niger door te zetten. Niet zonder succes, dat leest u verderop.

Dit attest geeft u recht op een forfaitaire belastingvermindering ter waarde van 45 % van het door u geschonken bedrag. Wenst u van dat recht gebruik te maken, vul dan het geschonken bedrag op uw belastingaangifte in en voeg dit attest toe. Ontvangt u een voorstel tot vereenvoudigde aangifte let er dan op dat de overheid uw schenking op de aangifte vermeldt. Zo niet kan u dat rechtzetten via taks-on-web of middels het bij de vereenvoudigde aangifte meegestuurde antwoordformulier. Heeft u bij dit alles vragen, aarzel niet en contacteer ons, we helpen u graag verder.


Foto :
"Examen Engels, Volk in Nood, Sri Lanka"


Volk in Nood boekte in 2018 een administratiekost van 0,16% op de giften. Van de som die u ons ter beschikking stelde gebruikten we dus 99,84% voor ontwikkelingshulp. Die administratiekost is uitgesproken laag en zulks is slechts mogelijk omdat Volk in Nood vzw louter met vrijwilligers werkt.

Het studiefonds Vlaanderen-Sri Lanka ondersteunde vorig jaar 153 leerlingen, kinderen tussen 5 en 25 jaar uit kansarme gezinnen, het overgrote deel meisjes. In 2018 stroomden 5 van onze leerlingen met diploma door naar het beroepsleven. Een dokter in de geneeskunde, twee verpleegsters, een boekhoudster en een medewerkster toerisme. Hun job stelt hen in staat in vrijheid een menswaardige toekomst uit te bouwen. Het studiefonds breidde tevens eigen opleidingen Engels en IT verder uit, vrijwilligsters van onze lokale partner onderwijzen 16 leerlingen. Volk in Nood reageerde ook positief op een verzoek de activiteiten van een Vlaams studiefonds in de Filipijnen, een samenwerkingsverband tussen Vlaamse particulieren en de Saint Louis University over te nemen.

In Niger zette Volk in Nood de inspanningen ter promotie van familieplanning bij plattelandsvrouwen verder. In 2017 gaven we een vijfdaagse opleiding voortplantingsgezondheidszorg aan 400 vrijwilligsters in delen van de districten Dosso en Zinder. Deze vrijwilligsters werden ingeschakeld als pleitbezorgsters voor familieplanning in hun dorpen. Gedurende 2018 ondersteunden we die vrouwen maar gaven we geen bijkomende opleidingen om budgettaire redenen. We waren dan ook bezorgd dat dit zou leiden tot een verminderde motivatie en lagere resultaten. Welnu, daar zaten we fout. De resultaten 2018 overtreffen die uit 2017. We geven u een greep uit de cijfers op basis van onze voorlopige schattingen in overleg met de dienst statistiek van ons werkgebied. Aantal vrouwen op voortplantingsleeftijd dat in 2018 startte met gebruik van contraceptiva, stijging met 5%, 26400 vrouwen. Aantal vrouwen op voortplantingsleeftijd dat zich inschreef voor programma's familieplanning en voortplantingsgezondheidszorg, stijging met 7%, 36700 vrouwen. Dat zijn uitstekende cijfers, en zker niet slechts het resultaat van onze activiteiten alleen, maar die droegen daar wl in hoge mate toe bij.
Als we u zeggen dat in onze werkdistrict nog steeds 62% van de vrouwen geen gebruik maakt van contraceptiva dan zal u met ons concluderen dat er nog een hele weg te gaan is. En het is een noodzakelijke weg. Want een te sterke bevolkinsstijging in Niger is en blijft de oorzaak van ondervoeding, ziekte, kindsterfte en uitputting van het landbouwland. Maar we zijn hoopvol. Er is vooruitgang en onze inzet loont.

Volk in Nood meldt u ook dat beide een alfabetiseringsproject voor 90 plattelandsvrouwen in het district Maradi en de organisatie van een dienst ziekentransport met inzet van 10 karren en trekdieren in het District Doutchi succesvol werden afgerond.

Nogmaals dank voor uw schenking,

De Raad van Bestuur,

Aalst, 20/3/2019
Jaklien Eertmans, Agnes Boms

Een gift aan Volk in Nood? Klik hier.
 laatst aangepast op 30-04-19 © Volki in Nood vzw