Logo Volk in Nood
Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

Volk in Nood
Logo Made in Flanders
         over vin - opinie - nieuwsbrief - charter goede praktijk - PROJECTEN : - Sri Lanka - Niger -

Inhoud nieuwsbrief 8

- Waarom een gift aan VIN?

Inhoud nieuwsbrief 7

- Molenbeek-Brussel-Parijs

Inhoud nieuwsbrief 6

- over de asielcrisis

Inhoud nieuwsbrief 5

- kindersterfte Niger

- Zuster Michaela

- mededelingen

uitschrijven

inschrijven

archief

 .
Steun VIN !

Stort nu op :

IBAN
BE36 6455 0009 7881

VOLK IN NOOD VZW
POSTBUS 55
3080 TERVUREN
Bezoek de webstek van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen.

Een onuitputtelijke bron aan informatie !


Waarom een gift aan Volk in Nood de moeite loont?
(naar inhoud NIEUWSBRIEF)

Het zal onze Vlaamse vrouwelijke lezers en donoren plezieren, in deze brief hebben we het over de vrouw. In Afrika en in Sri Lanka. En de belangrijke rol die ze vervult in de ontwikkeling van haar land.

Wat is de oorzaak van de armoede in het Afrikaanse Niger? Het klimaat maakt er landbouw moeilijk, maar niet onmogelijk. Niger is straatarm omdat de bevolking er te snel groeit. De Nigerese vrouw heeft gemiddeld 7 kinderen. De kwetsbare landbouwgrond raakt uitgeput door de stijgende bevolkingsdruk. Voedseltekort veroorzaakt er periodieke hongersnood.

studentes Sri LankaVoor Niger zijn de gevolgen hard. Een kind op tien haalt zn vijfde levensjaar niet en moedersterfte in Niger (dood in het kraambed) is bij de hoogste ter wereld. Van vijf kinderen is er een ondervoed. Onze focus in Niger ligt dan ook op hongerbestrijding. En op familieplanning. Daar hebben we heel goed nieuws.

In ons werkdistrict Madaoua wonen 121000 vrouwen op vruchtbare leeftijd. Onze actie in 2015 meer dan 1000 lokale vrijwilligsters werkten mee- overtuigde 9000 vrouwen tot familieplanning met gebruik van moderne anticonceptiva. De prognoses die we samen met de districtsgeneesheer voor deze sensibiliseringsactie hadden vooropgezet werd met 190% geklopt. Een zeer mooi resultaat. 1000 Nigerese vrijwilligsters mobiliseerden de vrouwen van de hele streek, tot in de kleinste landbouwdorpen. Alleen mogelijk middels steun van Vlaamse donoren, zoals Uzelf. Ontwikkelingssamenwerking op zn Vlaams. Vrijwilligerswerk, geen administratiekost, toch prima resultaten.

Onze voedselacties in Niger redden elk jaar honderden kinderen. Die projecten zijn waardevol. Maar met de geslaagde actie familieplanning pakken we ook de wortel van het hongerprobleem aan. Zo goed was het werk van onze vrijwilligsters dat de overheid in twee naburige districten ons vroeg ook daar aan de slag te gaan bij het promoten van familieplanning. Een uitdaging die we in 2016 willen aangaan.

Ons verhaal in Sri Lanka is dat van een kleinschalig project. 70 meisjes uit arme gezinnen geven we de kans om te studeren. Om een diploma te behalen. en dus met een eerlijk betaalde baan te ontsnappen uit armoede. Een kans die ze met beide handen aangrijpen. 45 van onze oud studentes staan ondertussen in het beroepsleven. Niet als loonslaaf maar als zelfstandige fiere vrouwen. Die niet in armoede tot een huwelijk worden gedwongen maar door eigen inkomen vrij hun partner kunnen kiezen.

STEUN VOLK IN NOOD
Vlaams Humanitair Vrijwilligerswerk
Iban BE36 6455 0009 7881
Volk in Nood vzw
Postbus 55
3080 Tervuren


Onze donoren kennen enkele meisjes en vrouwen van dit Vlaams-Sri lankaanse studiefonds. Elk jaar sturen ze een wenskaartje naar Vlamingen die Volk in Nood steunen. Een oprechte blijk van dank. Onze oudstudentes zetten zich kosteloos in voor het studiefonds. Ze begeleiden de jongsten, geven les, helpen bij voedseldistributies. Mensen die met Vlaamse hulp aan de ellende ontsnapten en nu zelf hun volk uit de miserie halen. Mooiere boodschap kunnen we U met Kerst niet geven. Laat ons in 2016 met Uw steun verder werken aan dit verhaal. Wat voor U een kleine bijdrage lijkt, redt mensenlevens. Niet aarzelen, doen!
Bij schenkingen vanaf 40 ontvangt U een fiscaal attest.


Volk in Nood wenst U en wie U dierbaar zijn een vredevolle Kerst en een succesvol 2016!

Met Vlaamse groet,


Hilde Tas,           Agnes Borms,laatst aangepast op 24-12-15 © Volki in Nood vzw