VIN
Volk in Nood - Vlaamse noodhulp - volksnationalistisch humanitair vrijwilligerswerk - partijpolitiek ongebonden

VLOEDGOLF AZIE ! STEUN NU !


De natuurramp die AziŽ enkele dagen geleden trof veroorzaakte een van de zwaarste humanitaire crises sinds mensenheugenis. Volk in Nood heeft geen medewerkers of projecten in de regio maar wenst -mede op vraag van honderden donateurs die onze Vlaamse humanitaire werking ondersteunen- het menselijk leed in deze regio te verlichten.

Volk in Nood zal zulks doen in samenwerking met andere humanitaire organisaties die onze kijk op ontwikkelingssamenwerking delen en die in de regio actief zijn. Volk in Nood zal zich richten op de financiering van de heropbouw. Het is immers onze ervaring dat - eenmaal ramp of oorlog uit het nieuws - onvoldoende fondsen resten om samen met de getroffen bevolking het land opnieuw bewoonbaar te maken.

Wilt U ons daarmee helpen dan kan dit door storting op rekeningnummer 645-5213901-89, Volk in Nood vzw, met vermelding 'watersnood AziŽ'. Volk in Nood geeft U de garantie dat :

  • het geen enkele administratiekost zal aanrekenen op uw schenking. Wat U geeft gaat volledig en uitsluitend naar de noodlijdenden. Voor ons is dat een erezaak;
  • het eigen werk ook niet zal toerekenen op wat U schenkt, onze medewerkers zijn uitsluitend onbezoldigde vrijwilligers;
  • het de hulp uitdrukkelijk zal brengen als hulp uit Vlaanderen, als blijk dus van Vlaamse volkerensolidariteit.

Voor schenkingen vanaf 30 euro zal Volk in Nood U een fiscaal attest toesturen.

Volk in Nood vzw
Vlaams humanitair vrijwilligerswerk

Postbus 55
3080 Tervuren

www.volkinnood.org

Hilde Tas
Agnes Borms


terug